Genel sağlık sigortası hakkında bazı faydasız bilgiler

Cem Başlevent bu yazıda, genel sağlık sigortası hakkında bazı faydasız bilgiler veriyor. Mesela, Brüt maaşı 7,800 TL olan bir çalışanın ödediği aylık GSS primi yaklaşık 975 TL imiş. Bekar bir çalışan bu paraya özel sağlık sigortasının en kralını – belki saç-sakal tıraşı da dahil olacak şekilde – yaptırabilirmiş! Ama devlet böyle bir tercih yapmamıza izin vermiyormuş…

Reklamlar

Atanamayanlar!

Kamuda iş bulamayan üniversite mezunlarımız sosyal medyada oldukça yoğun bir şekilde dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Genel olarak bunlara “atanamayanlar” desek yanlış olmaz. Bu grupta branş öğretmenleri, gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, İİBF mezunları, iş ve meslek danışmanlarından tutunda , su ürünleri mühendislerine kadar pek çok farklı genç mezunlar var. Aslında bu kaynak bir ülkenin kalkınması için temel girdileri oluşturuyor ancak maalesef atıl bir durumda kullanılamıyor. Çağdaş Şirin bu yazıda, atanamayanları tartışıyor.

Yeni Yıl Hedefleri, Davranışsal İktisat ve Türkiye

Her yıl kendi kendimize sözler veriyoruz. Bu sözlerin çoğunu da yerine getirmiyoruz. Neden? Bu sözleri yerine getirebilmek için neler yapmalıyız? Davranışsal iktisat bu sorulara cevap vermemize yardımcı oluyor. Peki ülkelerin kendileri için koydukları hedefleri değerlendirirken de davranışsal iktisattan faydalanabilir miyiz? Emin Köksal bu yazıda, Türkiye’nin 2023 hedeflerini ve büyük heveslerle dile getirlen kalkınma önceliklerini davranışsal iktisat perspektifinden değerlendiriyor; daha doğrusu kendi değerlendirmemizi yapmamızı sağlayacak temel çerçeveyi sunuyor.

Ekonomi Liginde İlk 10’a Oynamanın Yolu!

“Dinamik bir nüfusumuz, büyük bir potansiyelimiz var.”, “Kimse bizim gücümüzü teste etmeye kalkmasın.”, “En büyük ekonomi, Türkiye ekonomisi” vb. gibi sözler duymaya alışkınız. Peki bu söylemle uyumlu bir ekonomiye sahip miyiz? Henüz değil. Çağdaş Şirin, bu yazıda, söylemimizle uyumlu bir ekonomi istiyorsak neler yapmamız gerektiğini tartışıyor. “‘İstatistik kafa’mızı çalıştırıp verilere bir bakalım” diyor ve ekonomi liginde ilk 10’a oynamanın yolunu gösteriyor.

Türkiye’de Çok Boyutlu Yoksulluk!

Yoksulluk nedir? Nasıl ölçülür? Kimler yoksul olarak kabul edilmelidir? Yoksulluğun boyutları nelerdir? Bunların hepsi zor sorular. Cevapları konusunda da bir fikir birliği yok. Ne var ki, güncel çalışmalar, yoksulluğun tek boyutlu olmadığını; sağlık, yaşam koşulları, işgücü piyasası vb. gibi çeşitli alanlarla da yakından ilgili, çok boyutlu bir olgu olduğunu söylüyor. Bu güncel çalışmalardan yola çıkan Ayşenur Acar, bu yazıda, Türkiye’deki yoksulluğun daha iyi anlaşılabilmesi ve daha iyi ölçülebilmesi için önerdiği çok boyutlu yoksulluk ölçütünü anlatıyor.

Çağdaşlaşma ve Muhafazakarlaşma

“Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 90 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, ülkemizde bugünlerde iktidarda olan yönetici kadroların dile getirdiği, ancak içeriği konusunda bir netliğin hâlâ sağlanamadığı Yeni Türkiye betimlemesinin bile, iktisadi anlamda referanslarını Batılı ülkelerin ekonomik yapılarından alması ilginçtir.”

Öner Günçavdı, bu yazıda gündemdeki tartışmalarla yakından ilişkili Çağdaşlaşma ve Muhafazakarlaşma konularını uzun dönemli bir bakış açısıyla ele alıyor.