İktisat ve İş kazaları

Sezgin Polat, bu yazıda iş “kaza”larına iktisadi bir perspektiften bakıyor. Yasal düzenlemelerin, ücret politikalarının ve iktisadi teşviklerin iş “kaza”larındaki rolünü tartışıyor. İş güvenliğinin nasıl arttırılabileceğini ve “kaza”ların nasıl önlenebileceğini el alıyor. Sonuç olarak, sadece müeyyideler ile sonuç almanın zor olduğunu ve ekonomik olmayan bir piyasa yapısı ile güvenli iş üretilemeyeceğini söylüyor.

Reklamlar

Şu Ahlaksız İktisatçılar!

N. Emrah Aydınonat bu yazıda iktisadın ahlaki bir bilim olup olmadığını tartışıyor: “İktisat ahlaki bir bilim midir, yoksa değil midir? Ahlaki normların iktisatta bir yeri var mıdır? İktisat gerçekten bir bilimse, iktisatçılar, insanları, fizikçilerin fiziki evreni incelediği gibi inceleyerek, “ay şu atoma haksızlık ediyoruz”, “bak bu atom yalnız kaldı” veya “atomlar sevse de sevmese de biz bu işi yaparız” diyerek mi hareket etmelidir, yoksa iktisada konu olan “atom”ların sevebileceğini, üzülebileceğini, inanabileceğini düşünerek ayaklarını denk mi almalıdır?”